http://www.co2logic.be/
11/3/2011 02:07 | Door climate team, http://www.co2logic.be/

Vlaamse Regering verstrengt energienormen nieuwbouw

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche heeft de Vlaamse regering beslist om de energienormen voor nieuwe woningen, kantoren en scholen te verstrengen. “Tegen 2021 moeten nieuwe gebouwen zo goed als energieneutraal zijn”, zegt Van den Bossche. “Zuinig wonen is synoniem met betaalbaar wonen. Door de normen in 2012 en 2014 al een stuk aan te scherpen, zetten we bouwers en aannemers op een haalbaar maar ambitieus spoor.”


De Vlaamse nieuwbouwwoningen worden jaar na jaar energiezuiniger. “Dat is logisch”, zegt Van den Bossche, “want wie twee keer nadenkt weet dat een zuinige woning misschien iets duurder is in aanbouw, maar daarna levenslang pure winst oplevert op de energiefactuur. Het verbaast dus niet dat in 2009 al meer dan de helft van de woningen voldeed aan de E80-norm, het energiepeil dat pas vanaf 1 januari 2010 verplicht werd. Veel Vlamingen zien de voordelen van zuinig bouwen, en lopen dus voor op de norm. “Een goede zaak”, vindt Van den Bossche, “want om onze klimaatdoelstellingen te halen moeten we de komende jaren een stuk energiezuiniger worden. En een aanzienlijk stuk van het besparingspotentieel zit in onze gebouwen.”

Overeenkomstig de Europese regels zullen al onze nieuwe gebouwen in 2021 zo goed als energieneutraal moeten zijn. Dat betekent dat een gebouw haast geen energie meer verbruikt. De energie die wel nog nodig is zal ter plaatse worden opgewekt, bijvoorbeeld via zonneboilers of warmtepompen.

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Van den Bossche beslist om dat einddoel nu al in te schrijven in de Vlaamse regelgeving. “Zo krijgt de bouwsector een duidelijk perspectief”, zegt Van den Bossche. “Want tegelijk leggen we de eerste stappen in die richting vast.” Het energiepeil (E-peil) van een nieuwe school, kantoor of woning zal vanaf 2012 moeten voldoen aan de E70-norm, en vanaf 2014 aan de E60-norm. Vandaag geldt voor woningen een E-peil van E80, voor kantoren en scholen is dat E100. De nieuwe normen zijn vastgelegd op basis van onderzoek, dat uitwijst dat het economisch optimum voor woningen vandaag rond E60 ligt, en na overleg met de architectenorganisaties en de bouwsector.

Tegelijk worden ook de isolatienormen aangescherpt, zowel wat de globale score van de isolatielaag (K-peil) als de isolatiewaarde van het materiaal betreft. Die zogenaamde U-waarden en R-waarden worden op het niveau van onze buurlanden gebracht, en zullen trouwens ook gelden bij renovatie. Het is niet onbelangrijk om naast het algemene E-peil ook de isolatienormen aan te scherpen: de isolatielaag in de gebouwschil is achteraf moeilijker te verbeteren dan bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie.

Eens we erin slagen onze woningen zo zuinig mogelijk te maken, moeten we proberen om de nodige energie maximaal zelf op te wekken met hernieuwbare bronnen. Dat kunnen zonnepanelen zijn, maar bijvoorbeeld ook zonneboilers of warmtepompen. Daarom bevat de nieuwe regeling een bepaling die ervoor zorgt dat er voortaan ook een minimaal percentage hernieuwbare energie zal worden opgelegd aan nieuwbouwwoningen. Op basis van een studie van onderzoeksbureau 3E en in overleg met alle betrokkenen, zal de regering volgend jaar beslissen vanaf wanneer welk percentage verplicht wordt.

Omdat de nieuwe normen ervoor zorgen dat zuiniger bouwtechnieken ingeburgerd raken, zal de meerkost voor nieuwbouw beperkt blijven. Bovendien wordt die eenmalige kost ruimschoots gecompenseerd door een fikse besparing op de maandelijkse energiefactuur. “Aangezien onze nieuwe gebouwen tientallen jaren zullen meegaan, is het essentieel om ze zo zuinig mogelijk te maken”, besluit Van den Bossche.

bron www.energiesparen.be

Skype
2Opmerking
1 dec 2011 15:37
avatar

Vleermuis loop naar de hell !  smerige zeug !   Duivel  Duim omlaag 

dat stinkt weer naar geld Geld

avatar

Bij lezen van de energie maarregelen die de vlaamse regering wil invoeren,kon ik mij niet bedwingen om te schaterlachen.

Zijn onze ministers te goeder trouw,of trekken zij ons gewoon op flessen.

Volgens de maatregelen die ze willen door voeren zal de kost voor een huis gevoelig stijgen,en dan maar prediken dat de huizen te duur zijn.

Dat noem ik koud en warm blazen.

En dat allemaal terwijl een energie mafia aandachtig toekijkt.

Hoe meer de konsument bespaart op zijn energie gebruikt,hoe meer ruimte er komt om de tarieven op te slaan.

En onze ministers,laat me niet lachen,daar geld maar een wet,in het handje.

Melden
Help ons om een gezonde en levendige gemeenschap te handhaven door het melden van illegaal of ongepast gedrag. Als u denkt dat een bericht in strijd is met deGedragscodeGebruik dit formulier om de moderators op de hoogte te stellen. Zij zullen je melding onderzoeken en passende maatregelen nemen. Indien nodig, rapporteren zij alle illegale activiteiten aan de juiste instanties.
Categorieën
100 karakters limiet
Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?

meer artikels

  • Bartel Van Riet

    Bartel zal door zijn tocht langs de zeven natuurwonderen een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten, niet in het minst door het transport van het ene continent naar het andere. Daarom schakelt hij de hulp in van een klimaatadviesbureau, dat hem zal vertellen hoeveel zijn CO2-uitstoot bedroeg. Achteraf zal Bartel die uitstoot helemaal compenseren.

  • Op 8 September vertrekken avonturiers Bert Poffé en Dirk Michiels, na eens intense voorbereiding van meer dan 6 maanden, naar Finland voor hun INARI CANOEING & HIKING EXPEDITION 2012. Gedurende3 weken zullen zij met hun ALLY kano Het grootste meer van Lapland omcirkelen en hun lange kano-dagen afwisselen met exploratietochten.

  • Bij de organisatie van beurzen en events zijn het transport en de verplaatsingen van bezoekers van de beurzen de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. Daarom besliste Tour & Taxis om de klimaatimpact hiervan verder onder handen te nemen. Tour & Taxis werkt samen met CO2logic om CO2-compensatie in de parkingtickets van de bezoekers te integreren.

  • Een nieuwe studie gedirigeerd door onderzoekers van de Universiteit van Washington is tot de conclusie gekomen dat de productie van melk bij melkkoeien op bepaalde plaatsen in de VS dramatisch zal dalen door de klimaatsverandering. De onderzoekers toonden aan dat koeien, zoals mensen, gevoelig zijn voor warmtestress. In bepaalde warme en onaangename toestanden moeten koeien hun lichaamsbronnen gebruiken voor het afkoelen, hierdoor kunnen ze minder energie besteden aan melkproductie.

  • In dit informatietijdperk zouden we kunnen denken dat geen enkele legende nog een kans op overleven heeft. Nochtans leiden verkeerde interpretaties ook vandaag nog tot stadslegendes die schadelijk zijn voor de gezondheid van de planeet. Laten we komaf maken met die overbodige heersende opvattingen!

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

.