http://www.co2logic.be/
11/4/2011 04:59 | Door climate team, http://www.co2logic.be/

Babyboomers helpen markt voor duurzaamheid over haar kantelpunt heen...

Resultaten uit de tweede Belgische duurzaamheidsbarometer. Waar we in de C-Change Duurzaamheidsbarometer van vorig jaar vaststelden dat de Belgische eco-markt heel dicht bij een kantelmoment stond (40% van de Belgen namen milieu-overwegingen frequent mee in hun aankoopgedrag), kunnen we nu stellen dat 69% van de Belgen hun koopgedrag aanpassen omwille van respect voor mens en milieu.


 De ‘babyboomers’ zijn de duurzaamste consumenten en helpen de markt over haar kantelpunt heen. De noodzaak om bewuster te consumeren is een beslissende factor in hun consumptiegedrag, ze hebben de kennis, middelen en tijd ervoor. Met de groeiende bewustwording in de markt krijgen we ook een duidelijker beeld van de verschillende groepen van consumenten en hun drijfveren. We vinden 2 stromingen terug in de bevolking:

1. Een grote groep van 38% gaat resoluut voor duurzaamheid, ze hebben de middelen en de kennis om hun gedrag aan te passen en doen dit omwille van ideologische redenen. We stellen op basis van de profielen hierbinnen dat de markt over een kantelpunt heen is : het zijn niet alleen de beter opgeleide en betaalde mensen die de duurzaamheidsmarkt trekken, maar vooral de grote groep ‘babyboomers’. Op 1 jaar tijd is deze groep ‘intrinsiek gemotiveerden’ enorm gegroeid.

2. Een tweede grote groep van 31%, van wie we het veel minder verwachten en die zich erg getroffen voelen door de crisis, kiezen toch voor duurzaamheid ook al hebben ze minder middelen. Voor hen is duurzaamheid een versneller wanneer het product ook gelijke prijs en kwaliteit biedt.

Handelen de Belgen hier nu ook naar ?We zien een bijna een verdubbeling van de markt in het effectieve koopgedrag :– 59% van de Belgen geeft aan reeds minder en/of anders te kopen (39% vorig jaar)– 60% van de Belgen laat een product of merk links liggen omdat ze het gevoel hebben dat ze geen respect hebben voor mens, milieu of samenleving (24% vorig jaar)– Maar liefst 41% zegt van winkel/merk veranderd te zijn omwille van duurzaamheid

De grootste groei in bewustwording vinden we terug in de voedings- en financiële sector (bank en verzekeringen). Ook van deze sectoren verwacht men nu duidelijk dat er iets gedaan wordt.

Wat zijn de gevolgen voor de bedrijven ?– 69% is bereid meer te betalen voor producten die meer respect vertonen voor mens, samenleving en milieu. Antwoorden op de duurzaamheidsvraag van de consumentenwordt dus voor bedrijven nu een stuk haalbaarder.– 72% van de Belgische consumenten geloven niet dat bedrijven zich echt fundamenteel bezig houden met duurzaamheid en het verschil gaan maken. 75% vindt dat merken hun verantwoordelijkheid nog niet even hard opnemen als ze zelf doen. Eerder dan een toenemende kloof tussen denken en doen, vinden we een enorme kloof in het vertrouwen van de consumenten naar de bedrijfswereld toe.

Bovendien geeft de consument aan dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn : 35% koopt nog niet duurzaam omdat de effectieve impact op milieu niet duidelijk is en 34% omdat men niet weet of het merk/bedrijf duurzaam bezig is. De consument komt meer dan ooit dichtbij, is heel geconnecteerd en toch slagen de merken er niet in om hem te bereiken. Vorig jaar kon nog maar 37% een duurzaam merk noemen. Vandaag is dat gestegen tot liefst 77%. De merken die de Belgen dit jaar spontaan vernoemen als duurzaamste merk, zijn:

1. Ecover 2. Oxfam 3. Max Havelaar 4. Miele 5. Colruyt

We missen hier duidelijk meer niet-ideologische groene merken, zoals de elektriciteitsbedrijven en de fast movers die toch heel wat inspanningen doen. Ze zijn vooralsnog nergens te bekennen…

bron: www.c-change.be

Skype
0Opmerking

meer artikels

  • Bartel Van Riet

    Bartel zal door zijn tocht langs de zeven natuurwonderen een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten, niet in het minst door het transport van het ene continent naar het andere. Daarom schakelt hij de hulp in van een klimaatadviesbureau, dat hem zal vertellen hoeveel zijn CO2-uitstoot bedroeg. Achteraf zal Bartel die uitstoot helemaal compenseren.

  • Op 8 September vertrekken avonturiers Bert Poffé en Dirk Michiels, na eens intense voorbereiding van meer dan 6 maanden, naar Finland voor hun INARI CANOEING & HIKING EXPEDITION 2012. Gedurende3 weken zullen zij met hun ALLY kano Het grootste meer van Lapland omcirkelen en hun lange kano-dagen afwisselen met exploratietochten.

  • Bij de organisatie van beurzen en events zijn het transport en de verplaatsingen van bezoekers van de beurzen de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. Daarom besliste Tour & Taxis om de klimaatimpact hiervan verder onder handen te nemen. Tour & Taxis werkt samen met CO2logic om CO2-compensatie in de parkingtickets van de bezoekers te integreren.

  • Een nieuwe studie gedirigeerd door onderzoekers van de Universiteit van Washington is tot de conclusie gekomen dat de productie van melk bij melkkoeien op bepaalde plaatsen in de VS dramatisch zal dalen door de klimaatsverandering. De onderzoekers toonden aan dat koeien, zoals mensen, gevoelig zijn voor warmtestress. In bepaalde warme en onaangename toestanden moeten koeien hun lichaamsbronnen gebruiken voor het afkoelen, hierdoor kunnen ze minder energie besteden aan melkproductie.

  • In dit informatietijdperk zouden we kunnen denken dat geen enkele legende nog een kans op overleven heeft. Nochtans leiden verkeerde interpretaties ook vandaag nog tot stadslegendes die schadelijk zijn voor de gezondheid van de planeet. Laten we komaf maken met die overbodige heersende opvattingen!

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

.