http://www.co2logic.be/
30/1/2012 07:02 | Door climate team, http://www.co2logic.be/

Pollutiepieken...

In ons land zijn er in de winter regelmatig pieken van hoge luchtverontreiniging (zgn. pollutiepieken) die gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid. Ze zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan een accumulatie van de verontreinigende stoffen (polluenten) afkomstig van uitlaatgassen van voertuigen, en in mindere mate van de verwarming van woningen en kantoorgebouwen en van industriële activiteiten.


stikstofdioxide,...

stikstofdioxide,...

Pollutiepieken komen in de winter vooral voor van november tot maart, wanneer lage temperaturen, afwezigheid van wind en een thermische inversie verhinderen dat deze polluenten goed worden verspreid in de lucht. De kwaliteit van de lucht gaat er dan sterk op achteruit en wordt schadelijk. De pieken kunnen variëren in sterkte en in duur : van enkele uren tot enkele dagen.

Welke polluenten ?De verontreinigende stoffen waarover het meestal gaat, zijn stikstofdioxide (NO2) en de microdeeltjes (PM2.5 en PM10). Deze stoffen bevorderen de ontwikkeling van ademhalingsstoornissen zoals astma en allerhande allergieën. Om meer te weten te komen over deze polluenten en de luchtkwaliteit surft u naar de website van IRCEL (Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu).

Dringende maatregelen bij pollutiepiekenOm de schadelijke gevolgen van een pollutiepiek op het leefmilieu en onze gezondheid tot een minimum te beperken, moeten we specifieke maatregelen treffen. Aangezien verontreinigingspieken beïnvloed worden door de weersomstandigheden, hangt hun voorspelbaarheid samen met de betrouwbaarheidstermijn van de weersvoorspellingen, en die bedraagt 48 uur. Vandaar de benaming “dringende maatregelen” : ze worden vastgelegd en toegepast binnen de tijdspanne van 48 uur die voorafgaat aan de piek. Deze maatregelen hebben tot doel de concentratie van de verontreinigende stoffen in de lucht te verminderen en de piek te vermijden. Ze zijn opgesplitst in 3 afzonderlijke interventieniveaus afhankelijk van de duur en de intensiteit van de piek die men wil vermijden.

Een verkeersverbod, de efficiëntste van de dringende maatregelenDe microdeeltjes en de stikstofdioxiden, die aan de oorsprong liggen van de pollutiepieken, worden hoofdzakelijk uitgestoten door het autoverkeer, het energieverbruik van de gebouwen en (in mindere mate) de industriële sector. Uit statistische waarnemingen blijkt dat bij luw verkeer (bijvoorbeeld in het weekend) de concentratie van deze verontreinigende stoffen in de lucht veel lager is vergeleken met de gemiddelden gedurende de week. Het transport vormt dus de belangrijkste hefboom om snel in te grijpen op het vlak van de kwaliteit van de omgevingslucht. Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen dat, bij vervuilingspieken, noodmaatregelen invoert die betrekking hebben op een rationalisering of een vermindering van het verkeer.

bron en voor meer informatie: www.pollutiepiek.be

Skype
0Opmerking

meer artikels

  • Bartel Van Riet

    Bartel zal door zijn tocht langs de zeven natuurwonderen een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten, niet in het minst door het transport van het ene continent naar het andere. Daarom schakelt hij de hulp in van een klimaatadviesbureau, dat hem zal vertellen hoeveel zijn CO2-uitstoot bedroeg. Achteraf zal Bartel die uitstoot helemaal compenseren.

  • Op 8 September vertrekken avonturiers Bert Poffé en Dirk Michiels, na eens intense voorbereiding van meer dan 6 maanden, naar Finland voor hun INARI CANOEING & HIKING EXPEDITION 2012. Gedurende3 weken zullen zij met hun ALLY kano Het grootste meer van Lapland omcirkelen en hun lange kano-dagen afwisselen met exploratietochten.

  • Bij de organisatie van beurzen en events zijn het transport en de verplaatsingen van bezoekers van de beurzen de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. Daarom besliste Tour & Taxis om de klimaatimpact hiervan verder onder handen te nemen. Tour & Taxis werkt samen met CO2logic om CO2-compensatie in de parkingtickets van de bezoekers te integreren.

  • Een nieuwe studie gedirigeerd door onderzoekers van de Universiteit van Washington is tot de conclusie gekomen dat de productie van melk bij melkkoeien op bepaalde plaatsen in de VS dramatisch zal dalen door de klimaatsverandering. De onderzoekers toonden aan dat koeien, zoals mensen, gevoelig zijn voor warmtestress. In bepaalde warme en onaangename toestanden moeten koeien hun lichaamsbronnen gebruiken voor het afkoelen, hierdoor kunnen ze minder energie besteden aan melkproductie.

  • In dit informatietijdperk zouden we kunnen denken dat geen enkele legende nog een kans op overleven heeft. Nochtans leiden verkeerde interpretaties ook vandaag nog tot stadslegendes die schadelijk zijn voor de gezondheid van de planeet. Laten we komaf maken met die overbodige heersende opvattingen!

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

.