08/10/2012 08:20 | Door DLA, www.belga.be

Vergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt Unizo

Zonder bijkomende pensioenmaatregelen zal de sociale zekerheid steeds meer beslag leggen op onze economie. Dat stelt Unizo-topman Karel Van Eetvelt in een reactie op het jaarverslag van de vergrijzingscommissie. "Een last die zo groot is, kan geen enkele economie dragen. Ook de onze niet", waarschuwt Van Eetvelt.


Vergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt Unizo

Het verslag dat vandaag werd voorgesteld, voorspelt een toename van de sociale uitgaven als gevolg van de vergrijzing met 6,1 procent tot 31,4 procent van het bbp in 2060. Die cijfers vormen voor Unizo een "dwingend argument" om de voorziene hervormingen, waaronder de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen, te versnellen en verder te versterken. De ondernemersorganisatie wil vooral focussen op de activering van de 50-plussers. Ze merkt evenwel op dat daarvoor een bewustwordingsopdracht is weggelegd voor zowel werknemers als werkgevers. "Ook werkgevers die nu niet geneigd zijn met oudere mensen te werken, moeten straks niet komen klagen als ze geen personeel vinden. Ouderen moeten aan de slag, loopbanen zullen willens nillens veranderen", onderstreept Van Eetvelt. Wel wijst de organisatie erop dat er ook al enkele doeltreffende maatregelen werden genomen. Daardoor is de groep van 50-plussers al veel actiever dan enkele jaren geleden. Gedelegeerd-bestuurder Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen waarschuwt dat de hervormingstrein nu niet mag stilvallen, zeker niet op het vlak van de vergrijzingproblematiek. "Op dat vlak moeten we de Europese aanbevelingen waarbij er een link tussen het pensioen en de levensverwachting wordt gelegd, dringend ter harte nemen", luidt het.

Skype
1Reactie
8 okt 2012 19:28
avatar

Afgesproken spel met de liberalen.  De mensen moeten langer werken om de italiaanse villas van de liberalen en de andere zakkenvullers te financieren. Niet waar Minister Q, moet je villa dan echt groter zijn dan die van Verhofstadt.

We moeten Vlaanderen boycotten als we langer moeten werken. Alle aangeboden vlaamse producten zijn geen kwaliteit en de prijzen worden geregeld door prijsafspraken.

Als jullie de politiekers willen raken koop dan geen Vlaamse producten...weg met hun percenten en hun aandelen...weg hun villa`s.

Melden
Help ons om een gezonde en levendige gemeenschap te handhaven door het melden van illegaal of ongepast gedrag. Als u denkt dat een bericht in strijd is met deGedragscodeGebruik dit formulier om de moderators op de hoogte te stellen. Zij zullen je melding onderzoeken en passende maatregelen nemen. Indien nodig, rapporteren zij alle illegale activiteiten aan de juiste instanties.
Categorieën
100 karakters limiet
Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?
Vergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoZonder bijkomende pensioenmaatregelen zal de sociale zekerheid steeds meer beslag leggen op onze economie. Dat stelt Unizo-topman Karel Van Eetvelt in een reactie op het jaarverslag van de vergrijzingscommissie. "Een last die zo groot is, kan geen enkele economie dragen. Ook de onze niet", waarschuwt Van Eetvelt.DLAwww.belga.be2012-10-08T19:20:042012-10-08T19:20:04Het verslag dat vandaag werd voorgesteld, voorspelt een toename van de sociale uitgaven als gevolg van de vergrijzing met 6,1 procent tot 31,4 procent van het bbp in 2060. Die cijfers vormen voor Unizo een "dwingend argument" om de voorziene hervormingen, waaronder de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen, te versnellen en verder te versterken. De ondernemersorganisatie wil vooral focussen op de activering van de 50-plussers. Ze merkt evenwel op dat daarvoor een bewustwordingsopdracht is weggelegd voor zowel werknemers als werkgevers. "Ook werkgevers die nu niet geneigd zijn met oudere mensen te werken, moeten straks niet komen klagen als ze geen personeel vinden. Ouderen moeten aan de slag, loopbanen zullen willens nillens veranderen", onderstreept Van Eetvelt. Wel wijst de organisatie erop dat er ook al enkele doeltreffende maatregelen werden genomen. Daardoor is de groep van 50-plussers al veel actiever dan enkele jaren geleden. Gedelegeerd-bestuurder Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen waarschuwt dat de hervormingstrein nu niet mag stilvallen, zeker niet op het vlak van de vergrijzingproblematiek. "Op dat vlak moeten we de Europese aanbevelingen waarbij er een link tussen het pensioen en de levensverwachting wordt gelegd, dringend ter harte nemen", luidt het.Vergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt UnizoVergrijzing : Cijfers dwingend argument voor versterking hervormingen, zegt Unizo

meer artikels

 • Brusselse ministers per fiets naar de wekelijkse ministerraad

  De Brusselse ministers zijn in het kader van de Week van de Mobiliteit in groep en per fiets naar de wekelijkse ministerraad getrokken. Ze werden opgewacht door de Fietsersbond en Franstalige fietsersvereniging Gracq, die de ministers een eisenpakket overhandigden.

 • De Vlaamse regering onder leiding van Geert Bourgeois dreigt een factuur van 5,9 miljard euro door te schuiven naar de werknemers en hun gezinnen. Dat zeggen de drie grote vakbonden ABVV, ACV en ACLVB op basis van eigen berekeningen. Ze willen dat minister-president Bourgeois tijdens de Septemberverklaring van 22 september "klare wijn" schenkt en ervoor zorgt dat "de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen".

 • Koning Filip voor het eerst naar informele top van Duitstalige staatshoofden

  Koning Filip en koningin Mathilde zijn in Duitsland voor een informele bijeenkomst van Duitstalige staatshoofden. Het is de eerste keer dat België deelneemt aan de jaarlijkse top. Onderwerp is de veranderende demografie, maar koning Filip greep de kans om ook de problematiek van de jeugdwerkloosheid aan te kaarten.

 • Reynders wil ook aandacht voor steun koopkracht en jobcreatie

  MR-onderhandelaar Didier Reynders waarschuwt dat de regering de komende twee jaar budgettaire voorzichtigheid aan de dag moet leggen. Hij reageert daarmee op de cijfers van het monitoringcomité, dat als gevolg van de vertraagde groei voor volgend jaar een bijkomende structurele inspanning van 24 miljoen euro vooropstelt.

 • Brusselse gemeenten krijgen drie maanden respijt voor parkeerplan

  De 19 Brusselse gemeenten krijgen drie maanden extra om een gemeentelijk parkeerplan op te maken. "De deadline van 16 september was voor een aantal gemeenten niet haalbaar. De komende weken gaan we samen met de gemeenten bekijken waar de knelpunten zitten. Alleen zo kunnen we op korte termijn tot een coherent parkeerbeleid komen in heel het gewest, en dat is uiteindelijk toch het hoofddoel", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet.

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

in de kijker

.